Hvem Hvad Hvor Hvorfor Kontakt
     
  hvad
 

Artikler:
Nyheder, reportager, personlige portrætter, virksomhedsportrætter, features, rejsereportager med billeder og øvrige omtaler. Til dagblade, fagblade, magasiner, virksomheder, rejsearrangører og private.

Se f. eks.:
- personportræt i NORDJYSKE Stiftstidende - Long John
- artikel til Fagbladet Farmakonomen
- rejsereportage fra Santorini i ferietillæg - tekst og fotos
- artikel til fagbladet Konstruktøren
- artikel til NORDJYSKE/Mit Liv - Galathea

PR, pressemeddelelser og nyhedsbreve:
Hvad er en god historie, og hvordan får man den skruet sammen, så relevante medier får lyst til at fortælle netop din virksomheds historie? Jeg byder ind med svar på dine spørgsmål og udarbejder og distribuerer pressemeddelelser og trækker på mange års journalistisk erfaring og et stort netværk. Jeg er klar, når du ved, hvilken historie, der skal fortælles, og du har brug for hjælp til at få den formuleret og distribueret til de rette modtagere på det rette tidspunkt. Men jeg stiller også gerne op f. eks. i din virksomhed og giver den et journalistisk serviceeftersyn for at få øje på, hvad der er at fortælle. Det ender måske ud i en pressemeddelelse, et tip til et dagblad, en artikel i et ugeblad/magasin eller din helt egen profilavis. Jeg skriver desuden tekster til personaleblade og nyhedsbreve, og jeg har erfaring med, hvad der skal til, så teksterne ikke ender ulæste i mappen med slettet post.

Se f. eks.:
- Pressemeddelelse - Friis Aalborg Citycenter
- Pressemeddelelse - GP Medical Devices

Ghostwriting:
Hjælp til private, virksomheder og politikere, der har brug for support og tekster, som kan fænge. Du kan sparke bold op ad mig, og jeg svarer igen ved at give dig kvalificerede svar på Hvem, Hvad, Hvor og Hvornår. Jeg skriver for dig - gennem kortere eller længere perioder - og holder mig gerne i baggrunden, så du stadig er afsender - uanset om det drejer sig om en tale, en kort tekst, en længere projektbeskrivelse eller et større værk. Det samme gælder, hvis du skal udgive et blad, en brochure eller en bog. Du har måske styr på det meste af indholdet men har brug for at få teksterne en tur gennem den sproglige vridemaskine.

Årsberetninger:
Årsberetninger er et strategisk værktøj og en mulighed for at givet et interessant og fremadrettet billede af virksomheders resultater og videre udvikling. For at have gennemslagskraft overfor kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter, skal årsberetningen være interessant, brugbar og læsevenlig. Den kan evt. bygges op over et bestemt tema eller et udvalg af historier fra virksomheden. Jeg hjælper gerne dig og din virksomhed til at få fortalt de helt rigtige historier i årsberetningen.

- Portræt i årsberetning - Fynbo Foods (foto Niels B. Nielsen)
- Portræt i årsberetning - MarineShaft (foto: Niels B. Nielsen)

Profilbrochurer, profilaviser, medarbejderblade, medlemsblade og magasiner:
Firmaet har mange års erfaring med produktion af profilbrochurer og profilaviser. Jeg har solide samarbejdspartnere, og du er i trygge hænder lige fra idé, tekst og layout til trykning og distribution.

Se f. eks.:
- Fjerrenseriet - jubilæum - i samarbejde med NORDJYSKE Medier
- Fjerrenseriet - efter jubilæet

Profilbrochuren er virksomhedens ansigt udadtil, og profilavisen fortæller alle de gode historier om din virksomhed og viser, hvem virksomheden er, og hvorfor kunderne skal vælge jer. Et medarbejderblad sikrer, at medarbejderne ved, hvad der foregår i virksomheden, og bladet er et led i god intern kommunikation. På samme måde kan et medlemsblad i en forening være værdifuldt - både for medlemmerne men også i forhold til at informere pressen og udbrede kendskabet til foreningen.

Tekst til hjemmesider:
Du har styr på det tekniske (eller jeg får hjælp til den del hos en dygtig grafiker) men du mangler overblikket, prioriteringerne, struktureringen og de kreative input på indholds- og sprogsiden. Jeg hjælper med at skabe dit ansigt udadtil og fortæller på websitet kort og præcist, hvad virksomheden står for. Folk bruger kun meget kort tid på at læse tekster på hjemmesider. Derfor gælder det om at skrive korte og letforståelige tekster.

PR-chef:
Måske mangler din virksomhed indimellem én til at skrive pressemeddelelser - én der kan være bindeled til pressen og sørge for, at alle virksomhedens gode historier kommer ud, hvor de gør gavn. Ved at leje en erfaren og kompetent PR-chef, kan I blive mere synlige i mediebilledet med en fleksibel ordning, hvor I slipper for de udgifter, der følger med at have en fastansat medarbejder. Jeg afdækker gerne jeres behov og finder den rigtige løsning for jer.

Salgsbreve:
Salgsbreve kan skaffe nye kunder i butikken, og et godt salgsbrev er fængende, vedkommende og har et budskab, der får læseren til at reagere, fordi det rammer vedkommendes behov. Jeg skriver gerne dit næste salgsbrev eller redigerer det, som du sidder og arbejder med.

Profilark:
Et profilark fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvordan kunder og f. eks. pressen kan få fat i dig eller i din virksomhed. Alle virksomheder kan have gavn af på deres hjemmeside at have et profilark, som hurtigt kan downloades.

Jubilæumsskrifter:
Du og evt. nogle af virksomhedens nuværende og tidligere medarbejdere har en række af informationerne, og sammen finder vi ud af, hvor og hvordan vi støver resten op. Dernæst skaber jeg overblikket, og I ender med at stå med et jubilæumsskrift, som kan være kilde til glæde og værdifuld information i mange år. Jeg hjælper gerne med kontakt til bl. a. grafiker, en professionel fotograf og trykkeri, hvis der er brug for det.

Billeder:
Kig indenfor i galleriet med eksempler på billeder til bl. a. vores rejsereportager.

Bøger:
Om alt mellem himmel og jord. Også det, der går tæt på. Med særlig indlevelse og situationsfornemmelse nedfælder jeg din, et familiemedlems eller hele din families livshistorie. En livshistorie i bogform er en gave til kommende generationer, og det kan være en god idé at få fortalt historierne, mens tid er. Jeg spørger og guider dig og evt. andre familiemedlemmer gennem erindringerne, og sammen finder vi familiens egne fotografier og illustrationer, der passer til indholdet i bogen. Jeg hjælper med kontakt til grafiker og trykkeri, hvis du ønsker det, og jeg har indgående erfaring med at interviewe alle slags mennesker.

(Eksempler på skrivestil i kortere, fortællende, portrætterende interviews):
- I medgang og modgang
- Kirstens liv i angst
- En fremtid uden Daddy

Undervisning:
Skriv godt - helt enkelt! Jeg har redskaberne og deler gerne ud af dem.

Tekstforfatterarbejde:
Alt fra A-Z. F.eks. :

Se f. eks.:
- Turistudgivelse

     
 
  Anneke Lyngholm | anneke@freelanceren.com | tlf. 40 32 22 72    
anneke 10.10.2005 anneke 19.9.2005 anneke 27.11.2006 anneke 31.3.2002 anneke 18.2.2007 anneke_1.9.2007.pdf